1. GENERELT:

 • 1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes DermaUnivers ("DermaUnivers", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • 1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med DermaUnivers som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos DermaUnivers, retter henvendelse til DermaUnivers Kundeservice, eller når du bruger Dermaunivers hjemmeside, www.dermaunivers.dk 
 • 1.3 DermaUnivers A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til DermaUnivers kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 

Når du besøger Dermaunivers.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Dermaunivers.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Dermaunivers.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder DermaUnivers Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Dermaunivers.dk.

 • 2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og DermaUnivers.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik samt at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre DermaUnivers.dk samt vise dig relevante tilbud.
 • 2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

2.2. 

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Dermaunivers.dk..

 • 2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på DermaUnivers.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
 • 2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3.

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer..

 • 2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
 • 2.3.2  Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1.

2.4

Når du besøger DermaUnivers Sociale Medier, fx Facebook og Instagram behandler DermaUnivers de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

 • 2.4.1 Formålet med DermaUnivers’ behandling af dine personoplysninger er at markedsføre DermaUnivers, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på DermaUnivers Facebook side, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og DermaUnivers anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik (læs mere her).
 • 2.4.2 Retsgrundlaget for denne behandling er DermaUnivers legitime interesse i at markedsføre DermaUnivers, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf.  Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1. 

2.5

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

 • 2.5.1 Formålet med DermaUnivers’ behandling er at varetage vores samarbejdsrelation og kunne opfylde DermaUnivers’ forpligtelser i den forbindelse.
 • 2.5.2 Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være den aftale, der er indgået mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og DermaUnivers, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk DermaUnivers legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

 • 3.1 DermaUnivers kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlades til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af DermaUnivers, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål. DermaUnivers har desuden Facebook Pixels implementeret på DermaUnivers.dk for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse samt oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger DermaUnivers.dk på om din web browser og hvilke sider du besøger. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på DermaUnivers.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og DermaUnivers anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik (læs mere her).
 • 3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end den nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig omkring dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten 

 • 4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 • 4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@dermauniverse.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

 • 4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at sende en email til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4 Retten til sletning

 • 4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 • 4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

4.6 Retten til dataportabilitet

 • 4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

 • 4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

 • 4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve, og til at være medlem af vores loyalitetsprogram. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du sende en email til mail@dermauniverse.dk

4.9 Retten til at klage

 • 4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA

 • 5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af DermaUnivers.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i DermaUnivers Cookiepolitik. De cookies, som DermaUnivers selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i DermaUnivers Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.
 • 5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til DermaUnivers i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

6. SIKKERHED

 • 6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 • 6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

 • 7.1 DermaUnivers ApS, cvr. nr. 27528430 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af DermaUnivers.
 • 7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte os på følgende email:


  E-mail: mail@dermaunivers.dk

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
 • 8.1 Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på Dermaunivers.dk.
9. VERSIONER
 • 9.1 Dette er version 1 af DermaUnivers persondatapolitik dateret den 20. april 2020.